Osiągnięcia pracowników

Nazwa Opis Pracownik Data Akcje
Nazwa osiągnięcia Opis osiągnięcia Kazimierz Darowicki Szczegóły
InnoDoktorant: I edycja W 2008 roku laureat nagrody dla doktorantów, projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski wo... Jacek Ryl 2008 Szczegóły
Most Downloaded Paper Award - Anti-Corrosion Methods and Mat... The paper "Study of anticorrosion and microwave absorption properties of NiZn ferrite pigments" in t... Andrzej Miszczyk 2012 Szczegóły
Patent niemiecki DE 10 2004 027 792 A1 A8 Tytuł: Vorrichtung und Verfahren zur beschleunigten Durchfuerung von Korrosionstests; Autorzy: Fe... Andrzej Miszczyk 2006 Szczegóły
Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej Nagroda indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2012 roku Andrzej Miszczyk 2013 Szczegóły
Outstanding Paper Award Emerald Literati Network award for the paper "The determination and identification of stray current ... Krzysztof Żakowski 2010 Szczegóły
Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej Nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniającą działalność dydaktyczną w 2012 roku. Krzysztof Żakowski 2013 Szczegóły
Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej Nagroda indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2012 roku. Krzysztof Żakowski 2013 Szczegóły
Certyfikat personelu ochrony katodowej - poziom 3. Certyfikat UDT-CERT wg wymagań Programu Certyfikacji Personelu Ochrony Katodowej w sektorze zastoso... Krzysztof Żakowski 2014 Szczegóły
Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej Nagroda Zespołowa II stopnia za wyróżniającą działalność dydaktyczną w 2013 roku Krzysztof Żakowski 2014 Szczegóły
16  elementów
Strona 1/2