Publikacje naukowe

Zdjęcie Autorzy Tytuł Rok Czasopismo/Książka Akcje
Okładka czasopisma Kazimierz Darowicki Theoretical description of the measuring method of instantaneous impedance spectra 2000 J. Electroanal. Chem.**2000 vol. 486 s. 101-105 Szczegóły
Okładka czasopisma Kazimierz Darowicki, Juliusz Orlikowski, Grzegorz Lentka Instantaneous impedance spectra of a non-stationary model electrical sys-tem 2000 J. Electroanal. Chem.**2000 vol. 486 s. 106-110 Szczegóły
Okładka czasopisma Kazimierz Darowicki, Sylwester Janicki, Juliusz Orlikowski Electrochemical properties of composite anodes for cathodic protection 2000 J.Appl. Electrochem.**2000 vol. 30 s. 333-337 Szczegóły
Okładka czasopisma Kazimierz Darowicki, Juliusz Orlikowski, Jerzy Walaszkowski Potentiodynamic investigations of anodic composite materials 2000 Bull. Elec- trochem.**2000 vol. 16 nr 2 s. 85-88 Szczegóły
Okładka czasopisma Kazimierz Darowicki, Stefan Krakowiak The temperature dependencies of 654SMO and 316L stainless steel to pitting 2000 Anti-Corr. Methods a. Mater.**2000 vol. 47 nr 1 s. 15-19 Szczegóły
205  elementów
Strona 21/21