Koło Badaczy Korozji

About us

Koło Badaczy Korozji jest organizacją studencką działająca na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej przy Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Po przerwie w działalności Koło Badaczy Korozji zostało reaktywowane przez studentów II roku Konserwacji i Degradacji Materiałów w roku akademickim 2015/16.  

Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy związanej z szeroko pojętą tematyką korozyjną oraz przekazywanie jej innym. Działalność koła opiera się na regularnych spotkaniach członków, prowadzeniu wspólnych badań oraz projektów, udział w konferencjach i sympozjach naukowych, organizowaniu wycieczek umożliwiających poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z inżynierią korozyjną oraz organizowaniu spotkań z firmami zajmującymi się tematyką związaną z działalnością Koła Badaczy Korozji.

Opiekunem naukowym koła jest dr hab. inż. Andrzej Miszczyk

Działalność koła naukowego jest prowadzona w oparciu o statut (pobierz).

Wniosek o przystępienie do Koła Badaczy Korozji

Bieżąca działalność

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 rozpoczęta została realizacja projektu mającego na celu optymalizację procesu kwasowania / ługowania w instalacjach kotłów przemysłowych, realizowanego przy współpracy z firmą Kamix z Gdyni.

Członkowie

Zarząd Koła:

Prezes Koła: Karol Biliński (bilinski.karol@gmail.com) - KiDM 3
Zastępca prezesa: Paweł Georgiev (pawelgeorgiev95@gmail.com) - KiDM 3
Skarbnik: Aleksandra Buszko (an.buszko@gmail.com) - KiDM 3

Członkowie:

Karol Biliński - KiDM 3 Bartosz Szymański - KiDM 3  
Paweł Georgiev - KiDM 3 Nikoleta Wyszer - KiDM 2  
Agnieszka Grynberg - TCh 4    
Klaudia Kartuszyńska - TCh 4    

Aspiranci:

Małgorzata Harasimowicz Karolina Wądołowska - ChB 2  
Michał Ojdowski - KiDM 3    
Małgorzata Rabuszko - KiDM 3    

Contact

Kontaktować się można z nami pod adresem email: bilinski.karol@gmail.com