Empleyee publications

Zdjęcie Authors Title Year Journal/Book Actions
Okładka czasopisma Paweł Ślepski, Ewa Janicka A Comprehensive Analysis of Impedance of the Electrochemical Cell. 2013 RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY. -., (2013), Details
Okładka czasopisma Paweł Ślepski, Kazimierz Darowicki, Ewa Janicka, Agnieszka Sierczyńska Application of electrochemical impedance spectroscopy to monitoring discharging process of nickel/metal hydride battery. 2013 JOURNAL OF POWER SOURCES. -Vol. 241., (2013), s.121-126 Details
Okładka czasopisma Ewa Janicka Nowa metoda optymalizacji pracy ogniw paliwowych. 2013 PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. 92., nr. 2 (2013), s.232-234 Details
Okładka czasopisma Kazimierz Darowicki, Ewa Janicka, Paweł Ślepski Study of Direct Methanol Fuel Cell Process Dynamics Using Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy 2012 International Journal of Electrochemical Science. -Vol. 7., iss. 12 (2012), s.2090-2097 Details
Okładka czasopisma Paweł Ślepski, Kazimierz Darowicki, Ewa Janicka, Grzegorz Lentka A complete impedance analysis of electrochemical cells used as energy sources 2012 JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY. -Vol. 16., iss. 11 (2012), s.3539-3549 Details
5  elements
Strona 1/1