O nas

Pracownicy ( Pełna lista pracowników )

Kierownik Katedry

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Specjaliści

Doktoranci

Historia Katedry

W 1956 roku w ramach Katedry Chemii Fizycznej powstał Zakład Korozji Morskiej. W wyniku zmiany struktury katedralnej na instytutową, która miała miejsce w roku 1968/69 w ramach powstałego Instytutu Inżynierii Chemicznej i Technik Pomiarowych powołany został Zakład Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. Pomieszczenia Zakładu mieściły się w w budynku Chemii "A". Kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. inż. Romuald Juchniewicz. W latach 1989-91 z funduszy Zakładu zostało wybudowane III piętro budynku Chemii "C". Do nowo powstałych pracowni i laboratoriów przeniesiono Zakład Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. Rok 1991 to także rok zmiany struktury Wydziału Chemicznego. W tym roku zlikwidowano Instytuty i powrócono do struktury katedralnej. Zakład Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych został przekształcony w Katedrę Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. W roku 1996 kierownikiem Katedry został prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki W związku z rozwojem, Katedry i rozpoczęciem działalności w nowych dziedzinach 1 września 2003 roku nastąpiła zmiana nazwy Katedry na: Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Od 1 września 2023  kierownikiem Katedry został dr hab. inż. Juliusz Orlikowski.

Katedra dziś

Aktualnie w Katedrze zatrudnieni są profesor oraz dziewięciu adiunktów, w tym czterech ze stopniem doktora habilitowanego, a także dwójka asystentów i trójka specjalistów. W realizowanym Studium Doktoranckim naukę pobiera 8 studentów. Katedra realizuje specjalizacje na I oraz II stopniu studiów w zakresie trzech kierunków nauczania, które rocznie kończy ponad 30 osób. Stworzony na potrzeby Katedry unikatowy system nauczania e-korozja.pl zrzesza ponad 3000 osób.

Katedra może poszczycić się ponad 170 publikacjami naukowymi, wydanymi w czasopismach renomowanych czasopismach (lista ISI), a także 6 manuskryptami. Ponadto w przeciągu ostatnich 18 lat pracownicy Katedry zrealizowali ponad 300 badań naukowych oraz ekspertyz na rzecz partnera gospodarczego. 

Nasz zespół

Zdjęcie zespołu Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej