Achievements employees

Name Description Employee Data Actions
Nazwa osiągnięcia Opis osiągnięcia Kazimierz Darowicki Details
InnoDoktorant: I edycja W 2008 roku laureat nagrody dla doktorantów, projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski wo... Łukasz Gaweł 2008 Details
Most Downloaded Paper Award - Anti-Corrosion Methods and Mat... The paper "Study of anticorrosion and microwave absorption properties of NiZn ferrite pigments" in t... Andrzej Miszczyk 2012 Details
Patent niemiecki DE 10 2004 027 792 A1 A8 Tytuł: Vorrichtung und Verfahren zur beschleunigten Durchfuerung von Korrosionstests; Autorzy: Fe... Andrzej Miszczyk 2006 Details
Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej Nagroda indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2012 roku Andrzej Miszczyk 2013 Details
Outstanding Paper Award Emerald Literati Network award for the paper "The determination and identification of stray current ... Krzysztof Żakowski 2010 Details
Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej Nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniającą działalność dydaktyczną w 2012 roku. Krzysztof Żakowski 2013 Details
Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej Nagroda indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2012 roku. Krzysztof Żakowski 2013 Details
Certyfikat personelu ochrony katodowej - poziom 3. Certyfikat UDT-CERT wg wymagań Programu Certyfikacji Personelu Ochrony Katodowej w sektorze zastoso... Krzysztof Żakowski 2014 Details
Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej Nagroda Zespołowa II stopnia za wyróżniającą działalność dydaktyczną w 2013 roku Krzysztof Żakowski 2014 Details
16  elements
Strona 1/2