Lista pracowników

Zdjęcie profilowe
prof. dr hab. inż. - Kierownik Katedry

Kazimierz Darowicki (306A) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Studia wyższe ukończyłem w czerwcu 1981 roku, natomiast w marcu 1981 roku zostałem zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Z Wydziałem Chemicznym jestem związany zawodowo przechodząc kolejne szczeble rozwoju do stanowiska p... Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż. - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Michał Szociński (301) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Obszar działalności naukowej: organiczne powłoki ochronne, wykładziny ochronne, mikroskopia sił atomowych, skaningowa mikroskopia tunelowa, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna. Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr inż. - - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Ewa Janicka (307) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Obszar działalności naukowej: Dynamiczna Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna (DEIS), niskotemperaturowe ogniwa paliwowe Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż., prof. PG - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Stefan Krakowiak (315) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Profil naukowy: inhibitory korozji, powłoki malarskie, wykładziny chemoodporne, korozja lokalna metali i stopów, monitorowanie korozji, Doktorat (1999) - Badania elektrochemiczne stali stopowych wykorzystywanych jako materiały do ochrony przec... Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż., prof. PG - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Andrzej Miszczyk (310) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Obszary działalności naukowej: organiczne i nieorganiczne powłoki ochronne, wykładziny przeciwkorozyjne, pigmenty przeciwkorozyjne i o specjalnych właściwościach, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, badania dielektryczne w zakresie mi... Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż., prof. PG - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Juliusz Orlikowski (316) - wyślij wiadomość

2014-10-01 15:36:47, Wyjazd testowy

Zakres działalności: korozja i technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych: pękanie korozyjne, korozja wżerowa, badania warstw pasywnych, ochrona elektrochemiczna, monitorowanie korozji i diagnostyka korozyjna Matematyka stosowana: miernictwo c... Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż. - - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Jacek Ryl (013a) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Obszar działalności naukowej: degradacja warstwy pasywnej i korozja lokalna stopów metali lekkich i stali, wpływ powierzchniowego utlenianie elektrod BDD (ang. Boron Doped Diamond) na parametry elektrochemiczne, techniki chwilowego pomiaru imped... Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż., prof. PG - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Artur Zieliński (013A) - wyślij wiadomość

2014-09-26 11:21:38, Ogłoszenie

Obszar działalności naukowej: mikroskopia sił atomowych. Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż. - - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Paweł Ślepski (307) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Obszar działalności naukowej: Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna (EIS) - nowe metody pomiaru impedancji, łączenie techniki impedancyjnej z innymi metodami badawczymi. Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż., prof. PG - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Krzysztof Żakowski (301) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Obszary działalności naukowej: ochrona katodowa konstrukcji podziemnych i podwodnych, prądy błądzące, interferencje pól elektromagnetycznych, analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów pomiarowych, metody pomiarowe stosowane w systemach oc... Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
mgr inż. - Specjaliści

Elżbieta Stankiewicz (307) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Obszar działalności: obsługa organizacyjna Katedry i dydaktyki. Opiekun katedralny praktyk studenckich. Organizacja kursow inspektorów powłok malarskich i studiow podyplomowych. Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
- Specjaliści

Andrzej Dul (314) - wyślij wiadomość

2014-08-12 10:44:16, Urlop

Pracownik techniczny z czterdziestoletnim stażem pracy w przemyśle i na PG. Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
starszy technik - Specjaliści

Tadeusz Sonneck (317) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Pracownik techniczny. Obsługa i organizacja dydaktyczna Katedry. Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
mgr inż. - Doktoranci

Mateusz Cieślik (310) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Brak opisu Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
mgr inż. - Doktoranci

Joanna Majcherczak (311) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Brak opisu Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
mgr inż. - Doktoranci

Michał Mielniczek (311) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Brak opisu Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
mgr inż. - Doktoranci

Joanna Wysocka (315) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Zainteresowania naukowe: stopy aluminium, dynamiczna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, wpływ mikrostruktury na korozję lokalną materiałów konstrukcyjnych, wykorzystanie skaningowej mikroskopii elektronowej i spektroskopii dyspersji en... Pokaż więcej