Lista pracowników

Zdjęcie profilowe
Prof. dr hab. inż. - Kierownik Katedry

Juliusz Orlikowski (306) - wyślij wiadomość

2014-10-01 15:36:47, Wyjazd testowy

Zakres działalności: korozja i technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych: pękanie korozyjne, korozja wżerowa, badania warstw pasywnych, ochrona elektrochemiczna, monitorowanie korozji i diagnostyka korozyjna analiza ryzyka (RBI), korozja i de... Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
prof. dr hab. inż. - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Kazimierz Darowicki (306A) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Studia wyższe ukończyłem w czerwcu 1981 roku, natomiast w marcu 1981 roku zostałem zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Z Wydziałem Chemicznym jestem związany zawodowo przechodząc kolejne szczeble rozwoju do stanowiska p... Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż. - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Michał Szociński (301) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Obszar działalności naukowej: organiczne powłoki ochronne, wykładziny ochronne, mikroskopia sił atomowych, skaningowa mikroskopia tunelowa, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna. Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr inż. - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Łukasz Gaweł (311) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Obszar działalności naukowej: ogniwa i elektrolizery typu PEM, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, elektrochemia, korozja Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr inż. - - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Ewa Janicka (307) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Obszar działalności naukowej: Dynamiczna Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna (DEIS), niskotemperaturowe ogniwa paliwowe Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż., prof. PG - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Stefan Krakowiak (315) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Profil naukowy: inhibitory korozji, powłoki malarskie, wykładziny chemoodporne, korozja lokalna metali i stopów, monitorowanie korozji, Doktorat (1999) - Badania elektrochemiczne stali stopowych wykorzystywanych jako materiały do ochrony przec... Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż., prof. PG - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Andrzej Miszczyk (310) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Obszary działalności naukowej: organiczne i nieorganiczne powłoki ochronne, wykładziny przeciwkorozyjne, pigmenty przeciwkorozyjne i o specjalnych właściwościach, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, badania dielektryczne w zakresie mi... Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż., prof. PG - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Artur Zieliński (013A) - wyślij wiadomość

2014-09-26 11:21:38, Ogłoszenie

Obszar działalności naukowej: mikroskopia sił atomowych. Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż. - - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Paweł Ślepski (307) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Obszar działalności naukowej: Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna (EIS) - nowe metody pomiaru impedancji, łączenie techniki impedancyjnej z innymi metodami badawczymi. Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
dr hab. inż., prof. PG - Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Krzysztof Żakowski (301) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Obszary działalności naukowej: ochrona katodowa konstrukcji podziemnych i podwodnych, prądy błądzące, interferencje pól elektromagnetycznych, analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów pomiarowych, metody pomiarowe stosowane w systemach oc... Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
mgr - Specjaliści

Katarzyna Ogonowska (307) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Brak opisu Pokaż więcej

Zdjęcie profilowe
starszy technik - Specjaliści

Tadeusz Sonneck (317) - wyślij wiadomość

Brak ogłoszeń

Pracownik techniczny. Obsługa i organizacja dydaktyczna Katedry. Pokaż więcej