Spektroskop Escalab 250Xi

2014-09-22 13:52:49
Zdjęcie aparatury

Spektrometr fotoelektronów XPS, firmy Thermofisher Scientific. Spektrometr o wysokiej czułości, połączony z technikami spektroskopii Auger (AES) i spektroskopii w ultrafiolecie (UPS), firmy Thermo Scientific

  • Rozdzielczość pomiaru poniżej 3 mikrometrów
  • Możliwość osiągnięcia próżni poniżej 5x10^-10 mbar
  • Możliwości profilowania głębokościowego


Galeria