Mikrospektrometr konfokalny Ramana

2014-09-22 13:53:12
Zdjęcie aparatury

  • Zintegrowany system konfokalny i microRaman firmy Horiba Aramis
  • Zakres pomiaru dla długości fali 450-850 nm
  • Detektor Air-cooled CCD 1024*256 VIS
  • Obiektywy 10x, 50x, 100x


Galeria