Szczegóły pracownika

zdjęcie profilowe
mgr inż. - Doktoranci (wyślij wiadomość)

Joanna Wysocka (315)

Konsultacje: Proszę uzupełnić
Zainteresowania naukowe: stopy aluminium, dynamiczna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, wpływ mikrostruktury na korozję lokalną materiałów konstrukcyjnych, wykorzystanie skaningowej mikroskopii elektronowej i spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego do badania właściwości korozyjnych metali i stopów, emisja akustyczna, chemometria i analiza statystyczna.

Ogłoszenia - ( Pokaż wszystkie ogłoszenia )

Brak rezultatów

Publikacje - ( Pokaż wszystkie publikacje )

Zdjęcie Autorzy Tytuł Rok Czasopismo/Książka Akcje
Okładka czasopisma Joanna Wysocka, Stefan Krakowiak, Jacek Ryl, Kazimierz Darowicki Investigation of the electrochemical behaviour of AA1050 aluminium alloy in aqueous alkaline solutions using Dynamic Electrochemical Impedance Spectroscopy 2016 JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 778, (2016), s.126-136 Szczegóły
Okładka czasopisma Mohammed Amin, Emad Ahmed, Nasser Mostafa, Mona Alotibi, Gitashree Darabdhara, Manash Das, Joanna Wysocka, Jacek Ryl, Sayed El-Rehim Aluminum-TiO2 NPs Composites as Non-precious Catalysts for Efficient Electrochemical Generation of Hydrogen 2016 ACS Applied Materials & Interfaces. -Vol. 8, iss. 36 (2016), s.655-667 Szczegóły
Okładka czasopisma Jacek Ryl, Joanna Wysocka, Pawe¸ ĺlepski, Kazimierz Darowicki Instantaneous impedance monitoring of synergistic effect between cavitation erosion and corrosion processes 2016 ELECTROCHIMICA ACTA. -Vol. 203, (2016), s.388-395 Szczegóły
Okładka czasopisma P. Niedzia¸kowski, Robert Bogdanowicz, Patrycja Zi«ba, Joanna Wysocka, Jacek Ryl, Micha¸ Sobaszek, Tadeusz Ossowski Melamine-modified boron-doped diamond towards enhanced detection of adenine, guanine and caffeine 2016 ELECTROANALYSIS. -Vol. 28, iss. 1 (2016), s.211-221 Szczegóły
Okładka czasopisma P. Niedziałkowski, Robert Bogdanowicz, Patrycja Zięba, Joanna Wysocka, Jacek Ryl, Michał Sobaszek, Tadeusz Ossowski Melamine-modified boron-doped diamond towards enhanced detection of adenine, guanine and caffeine. PREPRINT 2015 ELECTROANALYSIS. -., (2015), Szczegóły

Przedmioty

Brak rezultatów

Osiągnięcia - ( Pokaż wszystkie osiągnięcia )

Brak rezultatów