Completed projects

Zdjęcie Name Description Rok realizacji Actions
Zdjęcie realizacji Ocena farb stosowanych do znakowania jezdni na terenie miasta Gdyni pod względem zgodności z warunkami normowymi Zamawiający: Urząd Miasta Gdynia 1997 - 1997 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Ocena zagrożenia korozyjnego podziemnych rurociągów ropy naftowej i produktów naftowych oraz den zbiorników surowcowych Zamawiający: Rafineria Gdańska SA 1997 - 1997 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Opracowanie nowej technologii ochrony przed korozją instalacji odparafinowania olejów Zamawiający: Rafineria Gdańska SA 1997 - 1997 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Pomiary impedancyjne wytypowanych powłok malarskich i olejowych w roztworze symulującym środowisko obiektów inwentarskich Zamawiający: Instytut Badawczy IMBER w Gdańsku 1998 - 1998 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Raport na temat ekstraktów wodnych z powie¬rzchni stali składowanej na placach basenu górniczego Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Usług Portowych w Gdyni 1997 - 1997 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Studium oceny zagrożeń korozyjnych dla istniejących obiektów w obszarze oddziaływania planowanej linii 450 kV Szwecja - Polska Wariant słupski Polskie Sieci Elektroenergetycznymi w Warszawie 1997 - 1997 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Studium oceny zagrożeń korozyjnych dla istniejących obiektów w obszarze oddziaływania planowanej linii przesyłowej 450 kV prądu stałego Szwecja - Polska Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne w Warszawie 1997 - 1997 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Technologia ekologicznego mycia i transformatorów w miejscu ich zainstalowania Zleceniodawca: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 1997 - 1997 Szczegóły
268  elements
Strona 30/34