Completed projects

Zdjęcie Name Description Rok realizacji Actions
Zdjęcie realizacji Wizja lokalna instalacji rafineryjnych w okresie przeglądu technicznego, w tym ocena zagrożenia korozyjnego oraz opracowanie koncepcji ochrony przed korozją rurociągów zrzutowych Zamawiający: Rafineria Gdańska SA 1997 - 1997 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Badania odporności powłok malarskich Kujawskiej Fabryki Farb i Lakierów „NOBILES" we Włocławku na oddziaływanie czynników korozyjnych. Etapy I i II Zamawiający: Kujawska Fabryka Farb i Lakierów „NOBILES” 1996 - 1996 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Badania porównawcze wymalowań kataforetycznych i natryskowych Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku 1996 - 1996 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Ocena odporności korozyjnej stali SAF 2304 w wodzie chłodzącej i kwasie azotowym Zleceniodawca: Zakłady Azotowe "WŁOCŁAWEK" 1996 - 1996 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Ocena odporności powłok malarskich w podwyższonych temperaturach Zleceniodawca: Fabryka Farb i Lakierów Polifab "OLIVA" 1996 - 1996 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Ocena porównawcza technologii zabezpieczeń antykorozyjnych absorberów instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów 1996 - 1996 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Ochrona katodowa Mostu Siennickiego przed szkodliwym oddziaływaniem prądów błądzących, wytyczne do projektu instalacji ochrony katodowej Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 1996 - 1996 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Opinia o przydatności nowego zestawu powłokowego do zabezpieczania elementów instalacji odsiarczania spalin Zamawiający: Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Bielsko Biała 1996 - 1996 Szczegóły
268  elements
Strona 31/34