Completed projects

Zdjęcie Name Description Rok realizacji Actions
Zdjęcie realizacji Ochrona inhibitorowa, stan technologii Zleceniodawca: Instytut Mechaniki Precyzyjnej 1995 - 1995 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Przygotowanie i wygłoszenie opinii dotyczącej doboru materiału na rurociąg w Elektrowni Bełchatów Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów 1995 - 1995 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Uszkodzenia korozyjne w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym Zleceniodawca: Instytut Mechaniki Precyzyjnej 1995 - 1995 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Badania elektrochemiczne inhibitora korozji "KORAZYNA" Zleceniodawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 1994 - 1994 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Opracowanie skutecznej metody czyszczenia i ochrony przed korozją rurek kotłów wodnych od strony zewnętrznej podczas postoju sezonowego Zleceniodawca: Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej 1990 - 1900 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Ocena zagrożenia korozyjnego, ustalenie przyczyn i typu korozji łopatek turbiny nr 4 w EC Gdynia oraz analiza mechanizmu powstawania i usuwania żużla Zleceniodawca: Elektrociepłownia w Gdyni 1989 - 1989 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Badania nad zastosowaniem i modyfikacją nowoopracowanych krajowych środków antykorozyjnych do celów ochrony przeciwkorozyjnej budowli hydrotechnicznych Zleceniodawca: Instytut Chemii i technologii Nieorganicznej 1988 - 1988 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Opracowanie i wdrożenie sucho-powłokowego środka czasowej ochrony do zabezpieczeń maszyn i urządzeń użytkowanych w przemyśle spożywczym Zleceniodawca: Instytut Badawczy IMBER w Gdańsku 1986 - 1988 Szczegóły
268  elements
Strona 33/34