Completed projects

Zdjęcie Name Description Rok realizacji Actions
Zdjęcie realizacji Opracowanie technologii ekologicznego mycia i malowania transformatorów energetycznych w miejscu ich zainstalowania Zleceniodawca: Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 1996 - 1996 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Performance evaluation of EG-071, EG-072, EG-073 rubber linings during one year of exposure in 1% H2S04 +02% Cl at 70C by means of EIS, separate evaluation of rubber lining materials and linings with joints Zleceniodawca: Kieramchemie GmbH, Niemcy, Siershan 1996 - 1996 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Performance evaluation of Korroplast VE, Keraflake H, Korroplast VEL linings under 20C/160C/20C thermal shock cyclic effects by means of EIS measurements in 1% H2S04 +02% Cl" Zleceniodawca: Kieramchemie GmbH Niemcy, Siershan 1996 - 1996 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Studium oceny zagrożeń korozyjnych dla istniejących obiektów w obszarze oddziaływań planowanej linii elektroenergetycznej Zleceniodawca: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1996 - 1996 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Wykonanie wersji demonstracyjnej programu komputerowego, Katalogu Wyrobów Polifarb OLIVA Zleceniodawca: Fabryka Farb i Lakierów Polifarb "OLIVA" 1996 - 1996 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Analiza składu materiału nieorganicznego, ocena przyczyn korozji elektrofiltra w EC Tychy Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe MERITUM, Gdańsk 1995 - 1995 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Badania i wydanie opinii dotyczącej przydatności wybranych powłok ceramicznych produkowanych w USA, stosowanych w technologii kosmicznej, do zabezpieczania elementów w układach spalania w energetyce Zleceniodawca: Rafako Kluczbork 1995 - 1995 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Materiały antykorozyjne i ochrona przed korozją instalacji energetycznych Zleceniodawca: Rafako Kluczbork 1995 - 1995 Szczegóły
268  elements
Strona 32/34