Completed projects

Zdjęcie Name Description Rok realizacji Actions
Zdjęcie realizacji Monitorowanie instalacji 120,100, 200 LOTOS Zleceniodawca: GRUPA LOTOS S.A. 2014 - 2014 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Nadzór nad systemem monitorowania korozji w systemie wody produkcyjnej na platformie Baltic Beta Zleceniodawca: LOTOS Petrobaltic 2014 - 2014 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Opracowanie metody i pomiary skuteczności ochrony katodowej nóg platformy Baltic Beta Zleceniodawca: LOTOS Petrobaltic 2014 - 2014 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Opracowanie standardu dla zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i fundamentów betonowych oraz stworzenie zasad kwalifikacji zestawów malarskich do stosowania w Tauron Zleceniodawca: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 2014 - 2014 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji w instalacjach wodociągowych instalacji miejskich Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wody i Kanalizacji w Krakowie 2014 - 2014 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Projekt i dokumentacja projektowa ochrony katodowej zbiorników w budowanej bazie paliw GRUPY LOTOS w Poznaniu Zleceniodawca: Kompania Budowlana 2014 - 2014 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Stan korozyjny obiektów KGHM w Polkowicach, Rudnej i Lubinie KGHM Polska Miedź 2014 - 2014 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Weryfikacja poprawności istniejącego układu ochrony przed korozja i osadami na instalacji DRW 4 Zleceniodawca: PKN ORLEN S.A. 2014 - 2014 Szczegóły
268  elements
Strona 5/34