Completed projects

Zdjęcie Name Description Rok realizacji Actions
Zdjęcie realizacji Korozja i ochrona przed korozją rurociągów zrzutowych do chłodni powietrznych w elektrowni Bełchatów S.A. Zleceniodawca: BOT ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Rurociągi zrzutowe odprowadzają wodę i parę wodną z bloku energetycznego do chłodni kominowej. Z tego punktu widzenia jest to newralgiczny element funkcjonowania elektrowni. Wcześniejsze badania oraz długoletni okres eksploatacji wskazywały na... 2001 - 2001 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Przegląd i analiza uszkodzeń korozyjnych elementów instalacji rafineryjnych Zleceniodawca: RAFINERIA GDAŃSKA S.A Inspekcja korozyjna przeprowadzana w ramach diagnostyki podczas przeglądów technicznych wykazała dramatyczne uszkodzenia wymienników ciepła instalacji rafineryjnych. Wygląd uszkodzeń rurek wymienników przedstawiono na fotografiach. Same uszkodzenia wy... 2001 - 2002 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Prace badawcze: Emulsja wodno-asfaltowa Zleceniodawca: Kwadrus Sp. z o.o. Opracowano recepturę i technologię wytwarzania emulsji wodno-asfaltowej, która wdrożona została przez firmę Kwadrus. Obecnie ten wyrób funkcjonuje na rynku pod nazwą Emulbit, a właścicielem tej marki jest fima Gryfbud. Emulbit Eko to wodne emulsje asfa... b.d. - b.d. Szczegóły
Zdjęcie realizacji Badania określające rozszerzenie korozji na przykładzie zbiorników balastowych NB 142 Zleceniodawca: Stocznia CRIST S.A. 2014 - 2014 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Badania szybkości korozji i ocena materiałowa pięciu typów stali pod katem odporności n a działanie związków zawartych w oparach asfaltu Zleceniodawca: LOTOS Asfalt w Gdańsku 2014 - 2014 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Diagnostyka korozyjna płyty chłodnicy silnika jednostki PONT AVEN Zleceniodawca: Gdańska Stocznia Remontowa Shipbuilding 2014 - 2014 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Diagnostyka wykładziny organicznej w reaktorze instalacji biopaliw w rafinerii Czechowice Dziedzice Zleceniodawca: Belse sp z o.o. 2014 - 2014 Szczegóły
Zdjęcie realizacji Kontrola skuteczności ochrony antykorozyjnej a antyosadowej na wybranych instalacjach Grupy LOTOS Zleceniodawca: Grupa LOTOS S.A. 2014 - 2014 Szczegóły
268  elements
Strona 4/34