Przegląd i analiza uszkodzeń korozyjnych elementów instalacji rafineryjnych

Projekt realizowany od: 2001 do 2002
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: RAFINERIA GDAŃSKA S.A Inspekcja korozyjna przeprowadzana w ramach diagnostyki podczas przeglądów technicznych wykazała dramatyczne uszkodzenia wymienników ciepła instalacji rafineryjnych. Wygląd uszkodzeń rurek wymienników przedstawiono na fotografiach. Same uszkodzenia wymienników jak i możliwość uszkodzeń w przyszłości stanowiły poważne zagrożenie w produkcji paliw. Przyczyna tych uszkodzeń a przede wszystkim ich intensywność były trudne do wyjaśnienia. Z tego względu stworzono model cyfrowy wymiennika przedstawiony na fotografii. Następie przeprowadzono analizę symulacyjną przepływu medium przez wymiennik. Wyznaczono pole wektorowe szybkości przepływu. Wyznaczono gradienty zmian szybkości oraz wektory rotacji pola szybkości przepływu. Skorelowano miejsca uszkodzeń rurek wymiennika z miejscami wirowania medium (rotV ⃗ ≠0). Wykazano, że przyczyną korozji były procesy kawitacyjno-korozyjne. Mechanizm ten wyjaśnił także przyczynę niezwykłej intensywności procesów destrukcyjnych. Zamodelowany efektu synergizmu pomiędzy zjawiskami erozji i korozji w pełni zweryfikował mechanizm mechaniczno-elektrochemicznym. Zaproponowane zmiany warunków eksploatacyjnych, zmiany w konstrukcji wymienników w pełni wyeliminowały zagrożenie kolejnymi awariami i przerwami remontowymi.
Other projects