Ocena korozyjna stanu wycinków rur żeliwnych i stalowych część I

Projekt realizowany od: 2008 do 2008
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: SAUR Neptun Gdańsk
Other projects