Projekt i system ochrony katodowej ropociągu

Projekt realizowany od: 2008 do 2008
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: Energobaltic Gdańsk
Other projects