Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej Mostu Siennickiego w Gdańsku przed szkodliwym oddziaływaniem prądów błądzących

Projekt realizowany od: 2008 do 2008
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Other projects