Prace badawcze: Emulsja wodno-asfaltowa

Projekt realizowany od: b.d. do b.d.
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: Kwadrus Sp. z o.o. Opracowano recepturę i technologię wytwarzania emulsji wodno-asfaltowej, która wdrożona została przez firmę Kwadrus. Obecnie ten wyrób funkcjonuje na rynku pod nazwą Emulbit, a właścicielem tej marki jest fima Gryfbud. Emulbit Eko to wodne emulsje asfaltowe lub asfaltowo-lateksowe, spełniające wymogi normy PN-B-24002:1997 i PN-B-24002:1997/Ap1:2001. Emulbit Eko jest nietoksycznym środkiem nie zawierającym rozpuszczalników organicznych służącym do wykonywania hydroizolacji wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nadaje się do stosowania w kontakcie ze styropianem, powłoka posiada własności grzybobójcze. Należy podkreślić, że mimo pewnych podobieństw fizykochemicznych produkty Emulbit Eko zdecydowanie wyróżniają się od innych produktów spełniających normę PN-B-24000.
Other projects