Korozja i ochrona przed korozją rurociągów zrzutowych do chłodni powietrznych w elektrowni Bełchatów S.A.

Projekt realizowany od: 2001 do 2001
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: BOT ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Rurociągi zrzutowe odprowadzają wodę i parę wodną z bloku energetycznego do chłodni kominowej. Z tego punktu widzenia jest to newralgiczny element funkcjonowania elektrowni. Wcześniejsze badania oraz długoletni okres eksploatacji wskazywały na zagrożenie awariami rurociągu. Wykonano pomiary szybkości korozji, przeprowadzono analizę stanu spoin, wykonano pomiary grubości ścian wzdłuż oraz po obwodzie rurociągu. Jedną z koncepcji ochrony przed korozja było zainstalowanie systemu ochrony katodowe. (To rozwiązanie wdrożone w Elektrowni Łaziska przez Katedrę zapewniło eliminacje procesów korozyjnych). W Elektrowni Bełchatów zweryfikowano zasadność ochrony katodowej wnętrza rurociągu. Stan korozyjny rurociągu, ubytki masy globalne i lokalne, stan spoin wskazywały na możliwość odstępstw od konieczności montażu instalacji ochrony katodowej. Szybkość korozji ścian rurociągu limitowana jest szybkością procesu katodowego a więc szybkością redukcji tlenu. Wniosek ten potwierdziły wyliczenia potencjalnego czasu eksploatacji oraz gwarantowanego czasu eksploatacji rurociągu. Stan korozyjny rurociągu oceniano za zadawalający. Ten przypadek był diametralnie inny od sytuacji zaistniałej w Elektrowni Łaziska. W tym drugim przypadku opracowano system ochrony katodowej oparty na anodach linowych. Projekt i wdrożenie uzyskało szereg nagród i medali.
Other projects