Badania szybkości korozji i ocena materiałowa pięciu typów stali pod katem odporności n a działanie związków zawartych w oparach asfaltu

Projekt realizowany od: 2014 do 2014
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: LOTOS Asfalt w Gdańsku
Other projects