Stan korozyjny obiektów KGHM w Polkowicach, Rudnej i Lubinie

Projekt realizowany od: 2014 do 2014
Zdjęcie projektowe

KGHM Polska Miedź
Other projects