System ochrony katodowej nóg platformy wierniczej

Projekt realizowany od: 2008 do 2009
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: LOTOS PETROBALTIC S.A. W celu ochrony katodowej nóg platformy Baltic-Beta, eksploatowanej przez przedsiębiorstwo Lotos Petrobaltic sp. z o.o. na Morzy Bałtyckim, opracowano nowatorską koncepcję ochrony przed korozją z zastosowaniem układów anod galwanicznych umieszczonych na dnie morskim. Anody cynkowe formowane były w wieńce uzyskano w ten sposób pożądaną gęstość prądu ochronnego Takie rozwiązanie nie było dotychczas w Polsce stosowane. Zazwyczaj stosowane układy anod galwanicznych ulokowanych na powierzchniach chronionych. Zaproponowane rozwiązanie techniczne systemu ochrony katodowej dostosowano do specyfiki obiektu i technicznych możliwości wykonawczych na pełnym morzu uzyskując zadawalające efekty ochronne. Dodatkowo, zaprojektowane rozwiązanie zapewnia mobilność platformy i łatwą wymianę anod. Na fotografiach widoczne sa wieńce anod galwanicznych oraz proces ich układania na dnie morza. Wdrożenie zostało wysoko ocenione przez Polski Rejestr Statków S.A. oraz LOTOS Petrobaltic S.A. w listach referencyjnych.
Other projects