System monitorowania korozji zbiornika wody platformy wiertniczej Baltic-BETA

Projekt realizowany od: 2010 do 2010
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: LOTOS PETROBALTIC S.A. Zbiornik na wodę wtłaczaną do złoża jest ważnym elementów systemu wydobywczego ropy naftowej z dna morskiego. Natomiast intensywne procesy korozyjne przebiegające w tym zbiorniku stanowią zagrożenie ciągłości wydobycia. Kontrola procesów korozyjnych wymaga systemu monitorowania korozji. W ramach wdrożenia zaprojektowano i wykonano optymalne, oryginalne sensory korozyjne przeznaczone dla szczególnie agresywnych środowisk korozyjnych oraz przeprowadzono ich montaż. Opracowany system monitorowania jest systemem automatycznym pracującym w reżimie ciągłym. - System monitorowania pozwala oceniać szybkość korozji on-line - Pomiary szybkości korozji zapewniają jednoznaczną ocenę skuteczności stosowanych inhibitorów korozji Nadzór nad systemem monitorowania sprawują pracownicy Katedry.
Other projects