Ochrona katodowa pięciu pochylni Kanału Elbląskiego

Projekt realizowany od: 2013 do 2013
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: WPP „BUD-TOR” Pochylnie są kluczowymi konstrukcjami hydrotechnicznymi kanału Elbląskiego. Widok typowej pochylni po wypompowaniu wody przedstawiono na fotografiach. Ze względu na ciągłe oddziaływanie środowiska wodnego elementy konstrukcyjne pochylni ulegają korozji. Opracowano projekt ochrony katodowej pięciu pochylni na kanale Elbląskim. Projekt zakłada dwudziestoletnią ochronę ciągów szynowych oraz wyciągarek. Galwaniczny system ochrony korozyjnej jest prosty w instalacji i obsłudze. Do ochrony wyselekcjonowano elektrody cynkowe spełniające warunek samoregulacji. System ochrony przy pomocy anod roztwarzanych został wdrożony. Zaproponowane rozwiązanie ochrony katodowej zostało zaakceptowane przez inwestora. Katedra została wpisana do dziennika budowlanego jako jednostka projektująca i nadzorująca ochronę antykorozyjną.
Other projects