Ochrona elektrochemiczna zbiorników stacji paliwowych

Projekt realizowany od: 2003 do obecnie
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: Grupa LOTOS, PKN ORLEN, KB POMORZE Ochrona katodowa jest zalecaną metodą ochrony prze korozja zbiorników paliowych. Dotychczas opracowano ponad pond 30 projektów ochrony katodowej zbiorników stacji paliwowych głównie ORLEN i LOTOS. Jednakże nie zawsze instalowanie systemów ochrony katodowej jest technicznie uzasadnione. Na fotografiach widoczne są zbiorniki paliwowe zabezpieczone system powłokowym 500 m posadowione na gruncie o niskiej agresywności korozyjnej w otulinie z tworzywa sztucznego. Decyzje zasadności lub niezasadności instalacji ochrony katodowej podejmowano na podstawie badań agresywności korozyjnej gruntów i oraz na podstawie pomiarów zagrożenia prądami błądzącymi i zagrożenia biokorozyjnego. Dodatkowo dokonywano oceny odporności antykorozyjnej systemów powłokowych, którymi zabezpieczano zbiorniki. W przypadkach uzasadnionych, ze względu na znikomo małe zagrożenie korozyjne odstępowano od instalacji systemów ochrony elektrochemicznej. Natomiast w przypadku bazy paliw zaprojektowano i wdrożono system ochrony katodowej.
Other projects