Ocena powłok antykorozyjnych na kostrukcjach kratownicowych elektrowni Narwa (Estonia)

Projekt realizowany od: 2013 do 2013
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: MONTA Sp z o.o. Elektrownia NARVA w Estonii jest jedną z dwóch najważniejszych dostarczycielki energii elektrycznej w Estonii, a jej funkcjonowanie oparte jest na łupkach bitumicznych. Jest to obiekt o znaczeniu strategicznym. Podczas prac konserwacyjnych konstrukcje kratowe nośne zostały zabezpieczone przed korozją systemem epoksydowym i zamiennie poliuretanowym. Inspekcja stanu zabezpieczeń uwidoczniła szereg wad systemu powłokowego. Wady te miały charakter odprysków i odspojeń. Przeprowadzono szczegółowe badania terenowe oraz laboratoryjne mające na celu ustalenie przyczyn powstawania wad. Przeprowadzono badania materiału powłokotwórczego oraz badania uformowanych powłok. Wykazano jednoznacznie na przyczynę wad i wskazano środki zaradcze.
Other projects