Zabezpieczenie antykorozyjne i usuniecie nieszczelności gazowej zamkniętych komór fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków "Wschód" w Gdańsku

Projekt realizowany od: 2010 do 2010
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Gdańsku W oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód uruchomiano dwie instalacje do produkcji biogazu. Zbiorniki fermentacyjne przedstawione sa na fotografii. W wyniku zachodzących procesów technologicznych wewnątrz zbiorników doszło do uszkodzenia powłok antykorozyjnych wykonanych ze szkła kobaltowego. Jednocześnie doszło do uszkodzeń dachów i rozszczelnienia zbiorników. W ramach projektu badawczego opracowano technologię napraw uszkodzeń mechanicznych. Opracowano metodę ochrony przed korozją oraz technologię naprawy uszkodzeń wykładziny ze szkła kobaltowego. Prace naprawczo-remontowe wykonywane były pod nadzorem pracowników katedry.
Other projects