Ochrona przed korozją obiektów obozu koncentracyjnego Auschwitz

Projekt realizowany od: 2013 do obecnie
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: Muzeum Auschwitz Obiekty obozu koncentracyjnego Auschwitz ulegają ciągłej destrukcji w skutek oddziaływania warunków atmosferycznych. Stan poszczególnych fragmentów obozu widoczny jest na fotografiach. W celu ograniczenia procesów destrukcji betonu i żelbetonu konieczna jest pełne skatalogowanie stanu korozyjnego, ocena postępu degradacji w czasie a przede wszystkim wytypowanie i zbadanie efektywności działania preparatów antykorozyjnych i impregnujących. Problem konserwacji technicznej obiektów obozu realizują pracownicy Katedry.
Other projects