Korozyjne monitorowanie wody geotermalnej

Projekt realizowany od: 2013 do obecnie
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Instalacje wody termalnej ulegają intensywnym procesom korozyjnym. W związku z tym selekcja odpowiednich materiałów stopowych jest problemem bardzo istotnym z uwagi na konieczność zapewnienia bezawaryjności i ciągłości eksploatacyjnej. Na fotografii przedstawiony jest basen geotermalny w Bukowinie Tatrzańskie. Rozwiązanie problemu selekcji optymalnych materiałów konstrukcyjnych wymagało przeprowadzenia monitorowania szybkości korozji w warunkach rzeczywistych. Na fotografiach widoczne są czujniki korozyjne pozwalające na selekcje materiałów pod względem ich odporności na korozje oraz pod względem rodzaju zachodzących procesów korozyjnych. Katedra opracowała cyfrowe systemy monitorowania korozyjnego w Bukowinie Tatrzańskiej, Stargardzie Szczecińskim, Mszczonowie i Pyrzycach
Other projects