Ochrona przed korozją konstrukcji morskich NAFTOPORTU

Projekt realizowany od: 2006 do 2006
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: NAFTOPORT S.A. NAFTOPORT jest nowoczesną morską bazą przeładunkową paliw płynnych i jest częścią Portu Północnego w Gdańsku. Wielkość nabrzeży przeładunkowych Naftoportu dokumentuje fotografia. Ze względu na strategiczny charakter tej bazy dokonywana jest regularna diagnostyka korozyjna konstrukcji i obiektów. Na fotografiach widoczne jest palowanie pomostów, ściany Larsena oraz ostroga przy wyjściu z basenu portowego. W ramach prac opracowano cyfrową mapę stanu korozyjnego konstrukcji i obiektów Naftoportu. Określono szybkości korozji, oceniono warunki pracy i parametry pracy instalacji ochrony katodowej. Przeprowadzono inspekcje stanu antykorozyjnych powłok malarskich oraz dokonano oceny stanu konstrukcji do głębokości 10 metrów. Opracowano program prac remontowych i antykorozyjnych. Obok tych prac przeprowadzano badania stanu konstrukcji żelbetonowych oraz opracowano technologie napraw.
Other projects