Ochrona Katodowa okrętów Marynarki Wojennej

Projekt realizowany od: 2014 do 2014
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: Centrum Morskich Technologii Militarnych Przeprowadzono inspekcję stanu korozyjnego szeregu jednostek Marynarki Wojennej. Oceniano stan systemów ochrony elektrochemicznej. Przeprowadzono analizę skuteczności ochrony katodowej identyfikując uszkodzenia stacji polaryzujących, uszkodzenia anod oraz elektrod referencyjnych. Opracowano technologie napraw ekranów, w których osadzone były anody. Oceniano rozkład pola elektrycznego na badanych jednostkach. Optymalizowano pole elektryczne jednostek pływakach Marynarki Wojennej. Na przykładowych fotografiach przedstawiono jednostki na suchym doku podczas oceny stanu systemów ochrony elektrochemicznej oraz jedną cumująca przy kei podczas próbnych polaryzacji. Ważną pracą był udział zespołu projektowaniu systemu ochrony katodowej i systemu minimalizacji pola elektrycznego jednostki specjalnego przeznaczenia KORMORAN II
Other projects