Korozja kolumny destylacji atmosferycznej

Projekt realizowany od: 2014 do obecnie
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: Rafineria Trzebinia S.A. (Grupa ORLEN) Kolumny destylacji atmosferycznej sa podstawowymi instalacjami rafinerii ropy naftowej. W wielu przepadkach kolumny ulęgają korozji. W szczególności korozji ulegają sektory najlżejszych frakcji czyli strefa podgłowicowa wraz z górnymi pólkami. Procesy korozyjne kojarzy się z obecnością chlorowodoru oraz kwasów naftenowych. Obecnie uznaje się, że najbardziej odpowiednim materiałem na kolumny destylacyjne są stopy tupu MONEL. Jednakże w pewnych warunkach i te materiały ulęgają korozji. Dlatego specjalnego znaczenia nabiera monitorowanie korozji. W ramach projektu prowadzone była weryfikacja istniejącego systemu monitorowania korozyjnego. Korzystając z postoju remontowego przeprowadzono inwentaryzacje uszkodzeń korozyjnych, wyznaczono rzeczywiste szybkości korozji oraz dokumentowano uszkodzenia najwyższych półek destylacyjnych kolumny. Opracowano metodykę poprawnego monitorowania szybkości korozji kolumny.
Other projects