Analiza stanu technicznego rurociągów SOLINO GRUPA ORLEN

Projekt realizowany od: 2012 do 2012
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Badawczo–Wdrożeniowe „HYDRO-POMP” Sól kamienna z podziemnego wyrobiska transportowana jest w postaci nasyconego roztworu wodnego rurociągami. W przeciwnym kierunku, do wyrobiska wtłaczana jest woda. Łączna długość obu rurociągów wynosi około 30 kilometrów. Rurowe ciągi transportowe wyposażone są w system studzienek widocznych na zdjęciach oraz pompownie. Intensyfikacja produkcji wymagała przeprowadzenia szeregu analiz technicznych, materiałowych, konstrukcyjnych i korozyjnych. Katedra przeprowadziła stosowane analizy wyznaczając zagrożenie prądami błądzącymi istniejących rurociągów. Opracowano cyfrową mapę stanu i postępu procesów korozyjnych. Określono odcinki rurociągów oraz studzienki szczególnie narażone na uszkodzenia korozyjne i wycieki solanki. Wytypowano studzienki, które wyeliminowano z ciągu transportowego. Zaproponowano zmiany materiałowe oraz odpowiednie technologie ochrony przed korozją w formie drenaży wzmocnionych i ochrony protektorowej. Określono graniczne dopuszczalne szybkości przetłaczania.


GaleriaOther projects