Badania i analiza stanu technicznego rur przesyłowych

Projekt realizowany od: 2014 do 2014
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: PERN "Przyjaźń" Rozbudowa sieci przesyłowej ropy naftowej wymaga dużej ilości rur o określonej średnicy i wytrzymałości. Długoletnie składowanie rur podlegających oddziaływaniom atmosferycznym w czterech bazach magazynowych przez długie okresy czasu na wolnych niezadaszonych obszarach, stworzyła wątpliwości co do możliwości technicznego ich wykorzystania. Z tego względu zdecydowano się na przeprowadzenie oceny klasy zagrożenia korozyjnego. Wykonano pomiary szybkości korozji stali oraz wykonano badania biokorozyjne. Wyznaczono grubości ścianek i przeprowadzono analizę statystyczną kraterów korozyjnych z opisem formy i głębokości ubytków korozyjnych. Wykonano analizę uszkodzeń korozyjnych wewnątrz rur. Uwzględniając ubytki korozyjne przeprowadzono analizę wytrzymałości magazynowanych rur. Stwierdzono brak znaczących ubytków wewnątrz rur.
Other projects