Korozja kominów energetycznych: elektrownia Rybnik, elektrownia Kozienice

Projekt realizowany od: 2009 do 2009
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: Rafineria Gdańska S.A., Chesterton International, PPH NOVIX sp. z o.o. w Gliwicach Celem pracy każdego komina jest odprowadzenia odpylonych i odsiarczonych spalin do atmosfery. Jednakże kominy elektrowni ulegają intensywnym procesom korozyjnym. Na fotografii przedstawiono komin Elektrowni Kozienice, jest to wielkogabarytowy i nowatorski pod względem konstrukcji obiekt inżynierski. W przypadku gdy temperatura gazów odlotowych jest niższa od temperatury rosy kwasu siarkowego, na ścianach wewnętrznych komina kondensuje się roztwór kwasu siarkowego. Najbardziej narażona na korozją jest korona komina bardzo często wykonywana ze stali nierdzewnej. W warunkach pracy komina mamy do czynienia z atmosferą redukcyjną. W związku z tym nie ma warunków do utrzymania stanu pasywnego stal nierdzewnej. Widok uszkodzeń korozyjnych korony komina przedstawiono na fotografii. Jednocześnie degradacji ulega powłokowy system antykorozyjny stalowych ścian. Uszkodzenia te przedstawiono także na fotografiach. Katedra przeprowadza badania kominów oraz antykorozyjnych systemów powłokowych zapewniających ochronę w założonym czasie eksploatacji.
Other projects