Biuro Budowy Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni. Jakość powłok zabezpieczenia przeciwkorozyjnego obiektów mostowych WD1, WD2 i WD3 na trasie Kwiatkowskiego w Gdyni

Projekt realizowany od: 2008 do 2008
Zdjęcie projektowe

Zleceniodawca: WARBUD Gdynia Budowa Trasy Kwiatkowskiego łączącej obwodnicę Gdańska z Portem Gdynia było poważnym przedsięwzięciem technicznym związanym z budową estakady widocznej na fotografii. Tak duży obiekt podatny na kondensacje pary wodnej zanieczyszczonej spalinami samochodowymi wymagał stosownego zabezpieczenia antykorozyjnego. Parce antykorozyjne estakady nadzorowane były przez Katedrę Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Przeprowadzona został inspekcja wykonanych powłok malarskich pod względem przyczepności, grubości systemu powłokowego oraz odporności antykorozyjnej przy wykorzystaniu Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej estakad WD1, WD2, WD3. Na fotografiach przedstawiono typową wadę powłoki oraz realizacje pomiaru impedancyjnego w warunkach terenowych. W tym miejscu warto nadmienić, że mój zespól jako jeden z pierwszych w europie opracował metodykę terenowych badań impedancyjnych.
Other projects