Elektrochemiczna nanowaga kwarcowa

2014-09-11 17:54:59
Zdjęcie aparatury

Elektrochemiczna nanowaga kwarcowa EQCN-700

  • Maksymalna rejestrowana zmiana masy - 100µg
  • Najniższa rejestrowana masa - 100ng
  • Rozdzielczość - 0.01ng
  • Rozdzielczość częstotliwościowa - 0.1Hz
  • Czas odpowiedzi - 5ms


Galeria