Lokalizator Radiodetection RD4000

2014-09-11 17:58:17
Zdjęcie aparatury

  • wyznaczanie trasy i głębokości ułożenia metalowych konstrukcji podziemnych
  • ocena stanu izolacji rurociągów
  • lokalizacja uszkodzeń izolacji zewnętrznej rurociągów
  • lokalizacja miejsc odgałęzień rurociągów
  • lokalizacja połączeń elektrycznych z innymi konstrukcjami podziemnymi


Galeria