News

Title Description Created Updated at Actions
Nowy rok akademicki Już 30 września odbędzie się inauguuracja nowego roku akademickiego 2014/2015. Wraz z nim, na Katedrze nastąpi kilka znaczących zmian. Jedną z nich jest rozpoczęcie procesu nauczania na nowym kierunku studiów - Konserwacji i Degradacji Materiałów. Drugą - zmiana strony domowej Katedry. 2014-09-19 13:23:35 2014-10-02 12:02:47 Details
Nabór na Kurs Inspektorów Powłok Malarskich II.2015 Pierwszy nabór w roku kalendarzowym 2015. Kurs dwutygodniowy, kończący się egzaminem testowym i praktycznym. 2014-10-08 12:05:32 2014-10-15 13:36:08 Details
St. Podyplomowe Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Od października 2014 trwają Studia Podyplomowe Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. 2014-10-08 12:09:56 2014-10-09 12:38:00 Details
Koło Badaczy Korozji Naukowe Koło Badaczy Korozji to oficjalne koło naukowe na Wydziale, zatwierdzone przez Senat PG. W ramach Koła działać będą studenci zainteresowani praktycznymi aspektami korozji, współuczestnicząc w projektach i ekspertyzach, nabierając doświadczenia niezbędnego do pracy w zawodzie. 2014-10-15 19:00:51 2014-10-15 19:02:08 Details
Ankietyzacja absolwentów specjalizacji korozyjnych Przeprowadzona wśród absolwentów specjalności Inżynieria Korozyjna (kierunek: Inżynieria Materiałowa) oraz Technologia Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych (kierunek: Technologia Chemiczna) ankietyzacja potwierdza, że 92% absolwentów pracuje w wyuczonym zawodzie. Ten wysoki poziom zatrudnienia ... 2014-11-14 09:36:38 2014-11-14 09:36:38 Details
KOROZJA W DYDAKTYCE I TECHNOLOGII W wydaniu świątecznym "Rzeczypospolitej" nr 298 (10025) z dnia 24-26 grudnia 2014 w dziale Nauka-Technologie-Gospodarka ukazał się wywiad z prof. Kazimierzem Darowickim kierownikiem Katedry Elektrochemii Korozji i Inżynierii Materiałowej. 2014-12-29 10:57:54 2014-12-29 14:59:15 Details
Rozwój pracowników Katedry EKiIM W tym tygodniu, Katedra świętuje sukces i awans naszych kolegów: Pawła Ślepskiego oraz Mateusza Tobiszewskiego 2015-01-30 07:59:52 2015-01-30 18:33:31 Details
Gratulacje dla dr inż. Ewy Janickiej Odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Janickiej pt. "Kompleksowa impedancyjna charakterystyka pracy ogniw paliwowych". Komisja doktorska jednomyślnie zagłosowała za przyjęciem rozprawy doktorskiej i skierowaniem do Rady Wydziału rekomendacji nadania stopnia doktora nauk techni... 2015-03-08 13:30:55 2015-03-08 13:38:03 Details
Kursy dla inspektorów powłok malarskich w roku 2016 Kursy Inspektorów Powłok Malarskich w roku 2016 odbędą się w dniach 21-26 listopada br. 2015-05-18 13:25:21 2016-09-28 11:28:45 Details
dr inż. Jacek Ryl zdobył grant badawczy w konkursie SONATA Gratulujemy dr inż. Jackowi Rylowi zdobycia finansowania w konkursie grantowym SONATA 9. Temat pracy badawczej rekomendowanej do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki dotyczy elektrochemicznej modyfikacji elektrod diamentowych domieszkowanych borem. 2015-11-17 10:15:49 2015-11-17 11:52:28 Details
19  elements
Strona 1/2