Ankietyzacja absolwentów specjalizacji korozyjnych

2014-11-14 09:36:38
POLITECHNUIKAGDANSKA.jpg

Przeprowadzona wśród absolwentów specjalności Inżynieria Korozyjna (kierunek: Inżynieria Materiałowa) oraz Technologia Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych (kierunek: Technologia Chemiczna) ankietyzacja potwierdza, że 92% absolwentów pracuje w wyuczonym zawodzie. Ten wysoki poziom zatrudnienia wskazuje na atrakcyjność tych specjalności i otwarty rynek pracy w tym obszarze technologicznym.


Galeria

Other news