Gratulacje dla dr inż. Łukasza Burczyka

2023-07-11 13:27:21
IMG_8580.jpg

Dnia 23 października 2018 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Łukasza Burczyka. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Opracowanie nowatorskich modyfikacji elektrochemicznej mikroskopii ze skanująca sondą". Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Jacek Ryl. Recenzentami przedstawionej pracy zostali dr hab. inż. Wojciech Simka, prof. Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Marek Marcinek z Politechniki Warszawskiej. W uznaniu wysokiego poziomu pracy doktorskiej oraz na mocy odpowiedniej uchwały Rady Wydziału Chemicznego PG Recenzenci jednomyślnie wnioskowali o wyróżnienie pracy. Szczegółowe recenzje można znaleźć pod linkiem.

W swojej pracy naukowej dr inż. Burczyk skupił się nad opracowaniem metodologii tworzenia map impedancyjnych w trybie dynamicznym oraz nowatorskiej, lokalnej analizy harmonicznej. Narzędzia te stwarzają możliwość oceny lokalnego rozkładu własności elektrochemicznych, w tym gęstości prądów korozyjnych. Oprócz głównego nurtu zainteresowań, dr inż. Burczyk realizował badania nowoczesnych materiałów elektrodowych m.in. diamentu domieszkowanego borem, których celem jest opisanie wpływu niejednorodnego rozkładu własności elektrodowych na charakterystykę elektrochemiczną.

W imieniu całej Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej pragniemy złożyć serdeczne gratulacje z okazji jakże ważnego awansu, oraz wiele pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i na nowej ścieżce kariery zawodowej!


Galeria

Other news