Kursy dla inspektorów powłok malarskich: 28.09 – 03.10.2020

2020-03-02 10:54:45

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej został uznany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako MORSKA JEDNOSTKA EDUKACYJNA - certyfikat nr 1/2015, mająca uprawnienia do szkolenia w zakresie inspekcji powłok malarskich i inspekcji ochrony katodowej. Aktualnie funkcję nadzorującą pełni Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Organizatorem kursów jest Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Kursy odbywają się dwa razy w roku, trwają 2 tygodnie (50 godz. szkolenia) i po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnicy otrzymują certyfikat INSPEKTORA w zakresie NADZORU POWŁOK MALARSKICH STATKÓW MORSKICH (kurs dot. powłok malarskich)

Kurs w zakresie  nadzoru powłok malarskich  jest równoważny szkoleniom NACE poziom 2 oraz FROSIO poziom III zgodnie z IACS PR nr 34, sekcja 2.3. Kurs uzyskał certyfikat zgodności nr PSPC-003 wydany przez  DNV-GL

Kursy Inspektorów Powłok Malarskich odbędzie się w dniach 28.09 – 03.10.2020. Szczegółowych informacji w obydwu dziedzinach udziela p. Elżbieta Stankiewicz.


Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na kurs

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie

Certyfikat uznania wydany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Certyfikat uznania wydany przez DNV-GL (PSPC-003-2)

Other news

 • fotka.jpg
  Kurs personelu ochrony katodowej poziom 2 w dniach 29 listop...

  Kurs personelu ochrony katodowej poziom 2 w dniach 29 listopada-3 grudnia 2021 dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zgodnie z normą PN-EN 15257: „Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej” w sektorze zastosowań: Konstrukcje metalowe po...

 • KURS(INSPEKTORPOWLOK).jpg
  Kursy dla inspektorów powłok malarskich: 25-29 październi...

  Nabór na kurs Inspektorów Powłok Malarskich. Kurs odbędzie się w terminie 25-29 października 2021 r. Szczegółowych informacji udziela p. Elżbieta Stankiewicz i p. Katarzyna Ogonowska.

 • IMG_8580.jpg
  Gratulacje dla dr inż. Łukasza Burczyka

  Publiczna obrona i wyróżnienie pracy doktorskiej dr inż. Łukasza Burczyka pt. "Opracowanie nowatorskich modyfikacji elektrochemicznej mikroskopii ze skanująca sondą"

 • 22.jpg
  Odwiedziny delegacji z Belarusian State Technological Univer...

  Wizyta miała na celu rozszerzenie wzajemnej współpracy naukowej i osobowej. Goście zaznajomili się z tematyką badawczą realizowaną w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej oraz uczestniczyli w uroczystości inauguracji roku akademickiego

 • fotka.jpg
  Kursy i egzaminy personelu ochrony katodowej

  dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zgodnie z normą PN-EN 15257: „Ochrona katodowa – Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej” w sektorze zastosowań: Konstrukcje metalowe podziemne i zanurzone. Najbliższy kurs 1-go stopnia: 20-24.11.2017 r.