Kursy dla inspektorów powłok malarskich- Wrzesień 2024!

2024-04-09 14:31:11
KURS(INSPEKTORPOWLOK).jpg

W dniach 23-27 września 2024 r. odbędzie się kurs dla inspektorów powłok malarskich. Zapraszamy do udziału!

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej został uznany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako MORSKA JEDNOSTKA EDUKACYJNA - certyfikat nr 3/2023, mająca uprawnienia do szkolenia w zakresie inspekcji powłok malarskich i inspekcji ochrony katodowej. Aktualnie funkcję nadzorującą pełni Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Organizatorem kursów jest Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Kursy odbywają się dwa razy w roku, trwają 2 tygodnie (50 godz. szkolenia) i po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnicy otrzymują certyfikat INSPEKTORA w zakresie NADZORU POWŁOK MALARSKICH STATKÓW MORSKICH (kurs dot. powłok malarskich)

Kurs w zakresie  nadzoru powłok malarskich  jest równoważny szkoleniom NACE poziom 2 oraz FROSIO poziom III zgodnie z IACS PR nr 34, sekcja 2.3. Kurs uzyskał certyfikat zgodności nr PSPC-003-4 wydany przez  DNV-GL

Szczegółowych informacji w obydwu dziedzinach udziela p. Katarzyna Ogonowska, tel. 583471092.

 


Galeria

Other news