Kursy dla inspektorów powłok malarskich: 15-21.02.2021

2020-11-26 11:40:56
KURS(INSPEKTORPOWLOK).jpg

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej został uznany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako MORSKA JEDNOSTKA EDUKACYJNA - certyfikat nr 1/2015, mająca uprawnienia do szkolenia w zakresie inspekcji powłok malarskich i inspekcji ochrony katodowej. Aktualnie funkcję nadzorującą pełni Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Organizatorem kursów jest Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Kursy odbywają się dwa razy w roku, trwają 2 tygodnie (50 godz. szkolenia) i po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnicy otrzymują certyfikat INSPEKTORA w zakresie NADZORU POWŁOK MALARSKICH STATKÓW MORSKICH (kurs dot. powłok malarskich)

Kurs w zakresie  nadzoru powłok malarskich  jest równoważny szkoleniom NACE poziom 2 oraz FROSIO poziom III zgodnie z IACS PR nr 34, sekcja 2.3. Kurs uzyskał certyfikat zgodności nr PSPC-003 wydany przez  DNV-GL

Kursy Inspektorów Powłok Malarskich odbędzie się w dniach 15–21.02.2021. Szczegółowych informacji w obydwu dziedzinach udziela p. Elżbieta Stankiewicz.


Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na kurs

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie

Certyfikat uznania wydany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Certyfikat uznania wydany przez DNV-GL (PSPC-003-2)


Galeria

Other news