Kursy i egzaminy personelu ochrony katodowej

2017-11-06 19:04:09
fotka.jpg

W naszej katedrze pod nadzorem UDT-CERT działa ośrodek szkoleniowy oraz ośrodek egzaminacyjny personelu ochrony katodowej.

Szkolenie osób ubiegających się o certyfikat obejmuje 40 godzin zajęć (od poniedziałku do piątku) na każdym poziomie kompetencji. Po ukończeniu kursu możliwe jest przystąpienie do egzaminu na 1-szy lub 2-gi poziom kompetencji (egzamin teoretyczny w piątek, egzamin praktyczny w sobotę). Najbliższy kurs 1-go stopnia: 20-24.11.2017 r., egzamin UDT na 1-szy poziom kompetencji: 24-25.11.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy na kurs 1-go lub 2-go poziomu należy wysłać do p. Elżbiety Stankiewicz, która udziela informacji organizacyjnych. Informacji merytorycznych udziela dr hab. inż. Krzysztof Żakowski. Harmonogram zajęć zostanie rozesłany osobom, które zostaną zakwalifikowane na kurs. Kandydat ubiegający się o certyfikat kompetencji musi ponadto wystąpić do UDT-CERT z wnioskiem o certyfikację, który należy wysłać na adres:

Szczegółowe informacje nt. Jednostki Certyfikującej Osoby UDT-CERT znajdziecie Państwo na stronie Urządu Dozoru Technicznego.


Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy na kurs
Program kursu 1-go poziomu
Program kursu 2-go poziomu
Wniosek do UDT o certyfikację


Galeria

Other news