Kursy i egzaminy personelu ochrony katodowej

2023-11-30 09:39:56
fotka.jpg

W naszej katedrze pod nadzorem UDT-CERT działa ośrodek szkoleniowy oraz ośrodek egzaminacyjny personelu ochrony katodowej.

Szkolenie osób ubiegających się o certyfikat obejmuje 40 godzin zajęć (od poniedziałku do piątku) na każdym poziomie kompetencji. Po ukończeniu kursu możliwe jest przystąpienie do egzaminu na 2-gi poziom kompetencji. 

Najbliższy kurs 2-go stopnia wraz z egzaminem UDT na 2-gi poziom kompetencji: 25-29 marca 2024

Formularz zgłoszeniowy na kurs należy wysłać do p. Katarzyny Ogonowskiej (tel. 58 347 10 92), która udziela informacji organizacyjnych. Informacji merytorycznych udziela dr hab. inż. Krzysztof Żakowski. Harmonogram zajęć zostanie rozesłany osobom, które zostaną zakwalifikowane na kurs. Kandydat ubiegający się o certyfikat kompetencji musi ponadto wystąpić do UDT-CERT z wnioskiem o certyfikację, który należy wysłać na adres:

Szczegółowe informacje nt. Jednostki Certyfikującej Osoby UDT-CERT znajdziecie Państwo na stronie Urządu Dozoru Technicznego.

 


Galeria

Other news