News

Title Description Created Updated at Actions
Kursy dla inspektorów powłok malarskich- wrzesień 2023 Zapraszamy do udziału w Kursie Inspektorów Powłok Malarskich, który odbędzie się w dniach 25-29 września 2023 2016-07-04 12:54:31 2023-07-12 13:33:15 Details
Prof. Darowicki uhonorowany medalem Ignacego Mościckiego Profesor Kazimierz Darowicki został uhonorowany Medalem Ignacego Mościckiego. Medal ten przyznawany jest od 2000 roku przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii chemicznej. 2016-09-26 12:53:12 2016-09-26 12:55:10 Details
Gratulacje dla dr hab inż. Artura Zielińskiego W dniu 27.09.2016 zebrała się komisja habilitacyjna dr inż. Artura Zielińskiego (czytaj dalej) 2016-09-28 11:41:25 2016-09-28 11:43:47 Details
Nagroda Heweliusza dla prof. Kazimierza Darowickiego Profesor Darowicki został uhonorowany Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych za rok 2016 2017-01-25 12:57:25 2017-01-25 12:57:25 Details
Kursy i egzaminy personelu ochrony katodowej Zapraszamy do udziału w kursie 2-go poziomu Personelu Ochrony Katodowej, który odbędzie się w dniach 11-15 września 2023 2017-07-21 13:58:55 2023-07-11 14:03:34 Details
Odwiedziny delegacji z Belarusian State Technological Univer... Wizyta miała na celu rozszerzenie wzajemnej współpracy naukowej i osobowej. Goście zaznajomili się z tematyką badawczą realizowaną w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej oraz uczestniczyli w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2018-10-19 12:13:33 2018-10-19 12:16:38 Details
Gratulacje dla dr inż. Łukasza Burczyka Publiczna obrona i wyróżnienie pracy doktorskiej dr inż. Łukasza Burczyka pt. "Opracowanie nowatorskich modyfikacji elektrochemicznej mikroskopii ze skanująca sondą" 2018-10-25 18:34:34 2023-07-11 13:27:21 Details
Kursy i egzaminy personelu ochrony katodowej Zapraszamy do udziału w kursie 3-go poziomu Personelu Ochrony Katodowej, który odbędzie się w dniach 18-22 września 2023 2023-07-11 13:39:02 2023-07-11 14:03:19 Details
18  elements
Strona 2/2