Gratulacje dla dr hab inż. Artura Zielińskiego

2016-09-28 11:43:47
764811de2d494945bc71ca56113521ee29Jul14100541.jpg

W dniu 27.09.2016 zebrała się komisja habilitacyjna dr inż. Artura Zielińskiego. Komisja jednogłośnie uchwaliła rekomendację do Rady Wydziału Chemicznego PG o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie technologia chemiczna dla dr inż. Artura Zielińskiego. Artur Zieliński specjalizuje się w badaniach nanoskopowych, a w szczególności w sprzężeniu pomiarów zmiennoprądowych z mikroskopią sił atomowych, na potrzeby analizy degradacji metali i półprzewodników. Serdecznie gratulujemy naszemu koledze Arturowi i zyczymy wielu dalszych sukcesów, zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i osobistej.


Galeria

Other news