Koło Badaczy Korozji

2014-10-15 19:02:08
WYDZIALCHEMICZNYPG.JPG

Studenci specjalizacji Inżynieria Korozyjna z semestru VII właśnie reaktywowali Naukowe Koło Badaczy Korozji. Jest to oficjalne koło zatwierdzone przez Senat PG, może więc liczyć na dotacje w zakresie swojej działalności statutowej (wyjazdy konferencyjne, zwiedzanie zakładów itp). W ramach Koła działać będą studenci zainteresowani praktycznymi aspektami korozji, współuczestnicząc w projektach i ekspertyzach, nabierając doświadczenia niezbędnego do pracy w zawodzie.


Liczymy na zainteresowanie projektem ze strony studentów, w szczególności tych studiujących na jednej z trzech specjalizacji prowadzonych na Katedrze (IK, TZPK, KDM), lecz również studentów innych kierunków, którzy realizują dyplomy na Katedrze lub zainteresowanych tą problematyką.

Opiekunem naukowym KBK jest dr hab. inż. Andrzej Miszczyk, natomiast prezesem p. Michał Mielniczek. Wkrótce dostępnych będzie więcej informacji, natomiast już teraz osoby zainteresowane mogą się skontaktować z p. Mielniczkiem (micmieln@gmail.com).


Galeria

Other news